Multiconsult er et av Norges og Nordens ledende miljøer innen prosjektering og rådgiving

Kyst, marin og arktisk

Ny forskning innen kyst, marin og arktisk presentert på POAC

LES MER
Multiconsult er ett av få prosjekteringsfirma i verden som klarer å omgjøre FoU-resultater innen arktisk teknologi til anvendelse i prosjekteringsoppdrag. Det er stor interesse for arbeidet til selskapet, som stilte med hele fire foredrag på den internasjonale POAC-konferansen.

Kulturhistorisk restaurering

Eidsvollsbygningen får prestisjefull EU-pris

LES MER
Restaurering av Eidsvollsbygningen får EUs kulturminnepris, Europa Nostra Awards. Multiconsult har bidratt som rådgiver for å kartlegge bygningens teknsike tilstand og anbefale løsninger som sikrer kulturminneverdien.

Solidaritetsinnsamling

Multiconsult støtter Nepal

LES MER
Medarbeidere i Multiconsult og selskapet initierte innsamlingsaksjon til Nepal etter jordskjelvkatastrofen som rammet landet. Samlet sum har nå passert 400.000 kr.

Innovativt bransjesamarbeid

Vil utvikle komplett 3D-verktøy for geoteknisk prosjektering

LES MER
Multiconsult fortsetter deltakelsen i GeoFuture-prosjektet. Dette er et bransjesamarbeid med mål om å forsyne bygg-, anlegg- og transportbransjen med metodikk og verktøy for geotekniske beregninger, prosjektering og visualisering i 3D.

Ny rapport fra Multiconsult

Økt vedlikeholdsetterslep på kommunale veier

LES MER
En ny rapport fra Multiconsult og Analyse & Strategi viser at kommunene har havnet mer bakpå i vedlikeholdet av kommunale veier. Flere milliarder kreves hvert år dersom veiene skal opp på et akseptabelt nivå.